Angličtina hrou

pod vedením paní učitelky Dity Doležalové 

se bude scházet každou lichou středu od 14:30 - 15:15 ve třídě Sluníček.

Úplata na školní rok 2019/2020 činí 500,- Kč.

Můžete si doma procvičovat: 

 
Zjednodušit