KVĚTEN - KYTIČKA PRO VČELKU

KVĚTEN - KYTIČKA PRO VČELKU  (k otevření)

  • VČELKA MUZIKANTKA - děti zpívají, tančí, cvičí s hudbou, hrají na dětský instrumentář; poslouchají různé styly hudby malují písničky, ...
  • VČELKO, MAMINKA MÁ SVÁTEK - děti vypráví o mamince, popisují svou maminku, používají přirovnání (např. maminka je  pilná jako včelka, ...); učí se pro maminku říkanku a písničku, vyrábí pro ni dárek, sází kytičku, ...; děti "nahlédnou do úlu a seznámí se s pojmy: včela královna, chůva, dělnice, ...
  • VČELKA NA LOUCE - děti poznávají rostliny, drobné živočichy a vše, co mohou pozorovat na louce; recitují s pohybem, vypráví o sběru pylu a výrobě medu; s včelkou malují, vyrábějí, počítají, čtou a poslouchají, ...
  • VČELKA V ZOO - děti poznávají exotická zvířata; malují je, zpívají a recitují o nich; napodobují jejich "řeč" a pohyb, cvičí s Míšou Růžičkovou a hrají zvířecí hry, ...