Organizace dne

Pro rodiče > Organizace dne

6:00 - 8:00 

SCHÁZENÍ DĚTÍ - pozdější příchod po dohodě možný. Po osmé hodině je škola uzamčena, proto zvoňte! Děti již přítomné v mateřské škole se věnují spontánním zájmovým hrám.        

8:00 - 10:00

HRY A POHYBOVÉ AKTIVITY - děti se účastní řízených pohybových činností.

KOMUNITNÍ KRUH - děti se dovídají zajímavé informace, učí se nové říkanky, básničky, písničky. Hlavně mají prostor k sebevyjádření - vyprávějí své zážitky, popisují své pocity, prezentují své názory, rozšiřují si slovní zásobu a vyjadřování, naslouchají. Hrají různé smyslové a interaktivní hry.                                                             

SVAČINA - děti se učí správnému stolování, sebeobsluze a hygienickým návykům.                                                          

SPOLEČNÉ AKTIVITY - děti rozvíjejí své rozumové i praktické dovednosti, poznávají nové materiály a postupy. Pracují individuálně i ve skupinách. 

10:00 - 11:30

POBYT VENKU - děti se hlavně účastní pohybových aktivit zaměřených na tělesný rozvoj. Ale také se seznamují s přírodou a jejími proměnami, různými přírodními jevy a okolním světem blízkým i vzdálenějším. V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách. 

11:30 - 12:00

OBĚD - děti se učí správnému stolování, sebeobsluze a hygienickým návykům.

12:00 - 14:00 

ODPOČINEK, SPÁNEK - děti poslouchají čtené nebo reprodukované pohádky, odpočívají. Respektujeme u dětí rozdílné potřeby spánku.

SVAČINA - děti poznávají zdravé svačinky, upevňují pravidla stolování a hygienické návyky.               

14:00 - 16:30

HRY A AKTIVITY - rozvíjející myšlení, pozornost, fantazii; předčtenářské a předpočetní dovednosti; aktivity k uvolnění ruky + uvolňovací cviky s důrazem na správné sezení a držení tužky; jazykové chvilky a individuální péče.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

VOLNÉ ČINNOSTI - odpolední zájmové a pohybové aktivity; v případě příznivého počasí na zahradě školy - doba vyzvedávání dětí.          

Režim dne může být pozměněn v případě výletů, divadelních představení, besídek a podobných aktivit.                                     

 
Zjednodušit