Stravné, úplata

Pro rodiče > Stravné, úplata

Stravné: 

školní rok 2019/20

Děti s polodenní docházkou - 29,- Kč

Děti s odkladem školní docházky - polodenní docházka -  31,- Kč

Děti s celodenní docházkou - 36,- Kč

Děti s odkladem školní docházky - celodenní docházka - 38,- Kč

Děti s bezlepkovou dietou - celodenní docházka - 40,- Kč

Školné:

školní rok 2019/2020

 400,- Kč měsíčně 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  

Stravné i školné se platí hotově u paní Zemanové - vedoucí školní jídelny, a to vždy do 15. dne v měsíci nebo inkasem ve prospěch účtu školy 272955847/0300 (viz. Dokumenty ke stažení).

 
Zjednodušit