Tančíme pro radost

pod vedením paní učitelky Ivanky Mottlové

se bude scházet každý sudý čtvrtek od 14:30 - 15:15 ve třídě Sluníček.

Úplata na školní rok 2019/2020 činí 500 Kč.

 
Zjednodušit