ÚNOR - HLADOVÁ VČELKA

ÚNOR - HLADOVÁ VČELKA (k otevření)

  • NAŠE TĚLO - budeme si povídat o kostře, částech těla člověka a včelky, o lidských smyslech; jak o tělo pečovat z pohledu osobní hygieny a pohybu; budeme v encyklopediích pozorovat vývoj člověka i včelky od početí přes narození až po stáří; vše se projeví ve výtvarných a pracovních činnostech, též při zpěvu a cvičení, ... navštíví nás zubní hygienička.
  • ZDRAVÁ VČELKA nás poučí o zdravém a nezdravém jídle, o vitamínech; o prevenci před nemocemi; poslechneme si pohádku "Teta Chřipka" a zhlédneme program "Děti a zdraví"; zahrajeme si "Na lékárnu" a "Co děláme, když jsme nemocní"; nakreslíme bacily; nezapomeneme na cvičení při zdravém vzduchu; také si povíme, jak může být nemocná včelka; ...
  • MEDOVÉ HODY - MASOPUST bude téma plné veselí a radovánek; vysvětlíme si pojem "masopust" a připomeneme související zvyky a tradice; budeme malovat a vyrábět masky, ale i např. koláče, jitrnice, ... přednášet a dramatizovat říkanku "Princeznička na bále"; zpívat písně "Karneval", " To je zlaté posvícení", ... cvičit s padákem a nafukovacími balónky, ... zúčastníme se společného karnevalu s prvňáčky v aule ZŠ.