POZOR ZMĚNA!

Pro rodiče > Zápis do MŠ

Zápis na školní rok 2020/2021

se uskuteční prostřednictvím Elektronického předzápisu!     

SYSTÉM BUDE OTEVŘENÝ V DOBĚ OD 13. 4. DO 9. 5. 2020

na stránkách www.elektronickypredzapis.cz 

Stačí vyhledat naší mateřskou školu a předzapsat se do ní.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

  • tisk vyplněné žádosti
  • tisk čestného prohlášení k očkování
  • pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
  • pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou
  • vložením do poštovní schránky MŠ
  • v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole

LETÁK K ZÁPISU DO MŠ

INFORMACE K ZÁPISU A KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

EP leták pro zákonné zástupce

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 
Zjednodušit