Zápis na školní rok 2019/2020

Pro rodiče > Zápis do MŠ

se uskuteční ve dnech 

14. května 2019 od 14:00 do 16:30 

15. května 2019 od 14:00 do 16:30

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let.

Musí být způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné.

Zápis do MŠ provádí ředitelka školy podle stanovených kriterií MŠ.

ŽÁDOST KE STAŽENÍ 

INFORMACE K ZÁPISU A KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

EVIDENČNÍ LIST A VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ