Angličtina hrou

ZK pod vedením paní učitelky Dity Doležalové 

se bude scházet každou středu od 15:00 - 15:45 ve třídě Sluníček.

Poplatek za zájmový kroužek na školní rok 2021/2022 činí 1 000,- Kč.

Můžete si doma procvičovat: 

 
Zjednodušit