Angličtina hrou

ZK pod vedením paní učitelky Dity Doležalové 

se bude scházet ve středu v sudém kalendářním týdnu od 15:00 - 15:45 ve třídě Sluníček.

Poplatek za zájmový kroužek na školní rok 2022/2023 činí 500,- Kč.

Můžete si doma procvičovat: 

 
Zjednodušit