Malí umělci

ZK pod vedením paní učitelky Marcelky Grivalské

se bude scházet v úterý každý sudý kalendářní týden od 15:00 - 15:45 ve třídě Sluníček.

Poplatek za zájmový kroužek na školní rok 2021/2022 činí 500 Kč.

 
Zjednodušit