Malý olympionik

ZK se bude scházet v pondělí od 15:00 - 15:45 ve třídě Motýlků.

Podrobnosti najdete v letáčku nebo na www.rytmik-krouzky.cz

 
Zjednodušit