O školce

Kapacita mateřské školy je 79 dětí. 

Do tříd jsou děti rozděleny podle věku:

- I. třída    " Berušky " -  27 dětí 2,5 - 4 letých
- II. třída   " Sluníčka "  - 27 dětí 4 -5 letých
- III. třída  " Motýlci "  -  25 dětí 5 - 6 letých a děti s odkladem školní docházky  

Náš školní vzdělávací program " Rok s včelkou" je zaměřen na environmentální výchovu a výchovu dětí ke zdraví, zajišťuje rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence, předpočetních a předčtenářských dovedností. 

Tento program dělíme na 4 integrované bloky:  

Podzim  

Září - Seznamujeme se s novým prostředím ve školce; vyprávíme si o své rodině, o kamarádech, ...

Říjen - Hrajeme si obchod, co se v obchodě nakupuje (např. ovoce, zelenina), třídíme dle druhu, počítáme; Seznamujeme se s doprav. prostředky a značkami v naší obci. Zajímá nás život v lese, poznáváme stromy, pracujeme s přírodninami, ...

Listopad - Sbíráme listy, pozorujeme, jak mění barvy, vyrábíme z listů obrázky. Pozorujeme změny počasí a podzimní přírodu, pouštíme draky, ...

Zima

Prosinec -Těšíme se na Mikuláše i na Vánoce. Věnujeme se vánočním zvykům, pomáháme při vánoční výzdobě tříd, počítáme dny do Vánoc na adventním kalendáři

Leden - Poznáváme život lidí v severských zemí, např. v Grónsku; seznamujeme se se zvířaty, která na severním pólu žijí. S Rákosníčkem putujeme po vesmíru, zkoumáme naší planetu Zemi a život na ní, ...

Únor - Co je to Masopust. Připravujeme se na karneval.

Jaro

Březen - Vyháníme zimu, těšíme se na jaro. Pozorujeme změny počasí a probouzející se jarní přírodu, vyprávíme si o zvířátkách a jejich mláďatech, chystáme se na Velikonoce, ...

Duben - Povídáme si o naší vlasti - seznamujeme se s naším hlavním městem, ale také s obcí, kde bydlíme. Poznáváme různé materiály - bezpečné i nebezpečné, učíme se třídit odpad, ... 

Květen - Vyprávíme si o mamince, vyrábíme a kreslíme pro maminku. Učíme se poznávat hudební nástroje zrakem i sluchem, posloucháme a poznáváme libé i nelibé zvuky v přírodě, ...  

Léto

Červen - Těšíme se na léto, na prázdniny a dovolenou s rodiči. Poznáváme exotická zvířata, seznamujeme se s lidmi jiné rasy, pozorujeme letní počasí - bouřku, duhu, ... Při pobytu venku sledujeme, co se děje v trávě. Budoucí prvňáčci navštíví 1. třídy v základní škole.

Každá třída má sestavený vlastní třídní vzdělávací program, podle kterého pracuje. Jsou do něj zahrnuty všechny oblasti výchovné činnosti a není opomenuta ani příprava dětí na školu. 

Pracujeme s přírodními materiály, na podzim sbíráme kaštany a žaludy pro lesní zvířátka, po celý školní rok soutěžíme ve sběru starého papíru.

Do činnosti MŠ se snažíme zapojit i rodiče dětí. Několikrát do roka pořádáme " tvořivá odpoledne s rodiči ". Děti si s rodiči vyrábějí různé drobnosti, např. podzimní tvoření - výroba bramboráčků z brambor nebo vydlabávání dýní, zimní tvoření - vánoční ozdobičky či přáníčka, masky na karneval a pod. 

Také doma děti s rodiči vyrábějí např. čarodějnice, velikonoční či vánoční ozdoby a jiné, a rády se ve školce se svými výrobky pochlubí na výstavce prací.

Spolupracujeme s místní Základní školou. Pořádáme společné akce - dětský karneval s prvňáčky, běh zámeckým parkem, ... Žáci druhého stupně pro děti z MŠ připravují Den Země. Také pravidelně navštěvujeme keramickou dílnu a tělocvičnu.

Jedenkrát ročně vyjíždíme na školu v přírodě, účastníme se plavecké školičky.

Nabízíme zájmové kroužky - Malí umělci, Tančíme pro radost, Angličtina hrou. (více viz. kroužky)

 
Zjednodušit