Organizace dne

Pro rodiče > Organizace dne

6:00 - 8:00 

SCHÁZENÍ DĚTÍ - ranní hry, společenské a spontánní hry; individuální péče o děti.        

8:00 - 10:00

POHYBOVÉ AKTIVITY 

DOPOLEDNÍ SVAČINKA

KOMUNITNÍ KRUH, DIDAKTICKÉ CÍLENÉ ČINNOSTI (mohou probíhat i venku), HODNOTÍCÍ KRUH                                                 

10:00 - 11:30

POBYT VENKU  V případě nepříznivého počasí nebo špatného ovzduší je zvolen náhradní program.

11:30 - 12:00

OBĚD 

12:00 - 14:00 

ČTENÍ POHÁDEK, ODPOČINEK, SPÁNEK NEBO KLIDOVÉ ČINNOSTI; 

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O DĚTI 

14:00 - 16:30

ODPOLEDNÍ SVAČINKA

VOLNÉ A SPOLEČENSKÉ HRY

POBYT VENKU

ZÁJMOVÉ KROUŽKY   

Režim dne může být pozměněn v případě výletů, divadelních představení, besídek a podobných aktivit.                                     

 
Zjednodušit