Stravné, úplata

Pro rodiče > Stravné, úplata

Stravné: 

školní rok 2022/23

Děti do 6-ti let s celodenní docházkou - 42,- Kč

Děti s odkladem školní docházky - celodenní docházka - 48,- Kč

Děti do 6-ti let v dietním režimu - celodenní docházka - 45,- Kč

Ceny jsou uvedeny za dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinku včetně celodenního pitného režimu.

Školné:

školní rok 2022/2023

 400,- Kč měsíčně 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy je povinné a poskytuje se bezúplatně; od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  

Stravné i školné se platí hotově u paní Zemanové - vedoucí školní jídelny, a to vždy do 15. dne v měsíci nebo inkasem ve prospěch účtu školy 272955847/0300 (viz. Dokumenty ke stažení).

 
Zjednodušit