Tančíme pro radost

ZK pod vedením slečny učitelky Ivanky Mottlové

se bude scházet v úterý každý lichý kalendářní týden od 15:00 - 15:45 ve třídě Sluníček.

Poplatek za zájmový kroužek na školní rok 2022/2023 činí 500 Kč.

 
Zjednodušit